Home

Welkom op de website baankaarten.nl, de website voor het aanvragen en wijzigen van de
baankaarten die toegang geven tot de IJsbaan Twente tijdens de trainingsuren die door de
Baancommissie Twente van de ijsbaan worden afgenomen. Tevens kunnen via dit portaal
proeflessen worden aangevraagd en trainingsmomenten eenmalig worden gewijzigd. Ook
kunnen er voor baankaarthouders extra trainingsmomenten worden aangevraagd.
Het Gewest Overijssel heeft sinds 2017 het systeem in eigen beheer en de Baancommissie
Twente heeft dat beheer in 2019 overgenomen. Gebleken is dat het systeem niet altijd
zonder haperen werkt, maar we doen ons best. Aangezien het een op maat ontwikkeld
systeem is zullen er ook de komende tijd mogelijk hier en daar wat kinderziektes in zitten.
Het team van vrijwilligers en professionals dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van de
programmatuur en het onderhoud van hard- en software is continu bezig met het
verbeteren van het programma en de toepassingen. Af en toe loopt het wel eens iets anders
dan dat we zouden willen, hiervoor vragen we begrip.

Baankaarten voor de ijsbaan Deventer moeten worden aangevraagd via de Baanvereniging
Deventer, https://www.baanverenigingdeventer.nl, zie tab verenigingszaken.

Covid-19

-Update maart 2022-
Voor de toegang tot de trainingsuren is geen geldige QR-code meer nodig. Wel vragen
wij alle schaatsers nog steeds hun verantwoordelijkheid te nemen en zich te laten testen bij klachten.

We zijn wat onderbezet wat betreft baankaartcontroleurs. Verenigingsleden die een centje willen bijverdienen
en bereid zijn om af en toe de balie te bemannen voor de baankaartcontrole kunnen zich melden op
emailadres baankaarten@bctwente.nl.

Het baankaartensysteem
We willen het systeem gebruiksvriendelijk maken maar soms lopen wij ook tegen
beperkingen aan. Graag willen we samen met de diverse gebruikers tot een goed werkend
systeem komen. Mochten er vragen zijn dan beantwoorden wij die graag. Voor Enschede
graag via baankaarten@bctwente.nl.

Belangrijke vragen zullen we op deze site plaatsen zodat een ieder op de hoogte is. Dit
systeem heeft alles in zich om nog beter te worden dan dat het al is, maar daarvoor is de
input van jullie allemaal als gebruikers natuurlijk nodig. Mocht je een bepaalde wens hebben
die met dit systeem te maken heeft, laat dat dan ook aan ons weten.

Namens de trainingskaartenbeheerders wensen wij iedereen een prettig seizoen toe.

LETOP het aanmaken van een account is NIET nodig voor het uploaden van een pasfoto.